Ve výstavbě

     Obchodní a kancelářský objekt Hradec Králové

   

     Novostavba RD Nový Hradec Králové

     Novostavba RD Jasenná

   

     Rekonstrukce haly Texla Ostroměř 

     Novostavba BD Zahradní čtvrť Stěžery

   

     Novostavba RD Vysoká nad Labem